2. 9. 2020

Na základě vyhlášky 14/2005 Sb., přerušila ředitelka mateřské školy dne 31.8. a 1.9.2020 provoz MŠ a následně omezila provoz MŠ, a to od 2.9.2020 do odvolání. Omezení provozu se týká dvou tříd MŠ (2.a 4.třída), ostatní třídy jsou v provozu bez omezení.

Závažným důvodem přerušení a omezení provozu MŠ je rozsáhlá havárie vody a vytopení dvou tříd. Z havárie plynou závažné organizační a technické problémy, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Ředitelka školy se řídí hygienickými požadavky na prostory a provoz škol – zákon 258/2000 Sb., vyhláška č. 343/2009 a dále Manuálem provozu škol a škol a školských zařízeních ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19.

Z těchto zákonných norem plyne pro rozhodování ředitele školy následující priorita – zajistit bezpečnost dětí z pohledu hygienických opatření a z pohledu fyzického a duševního zdraví. Uspokojit jejich základní potřeby v plném rozsahu – stravování, pitný režim, odpočinek, režim dne.

V uplynulých dnech jsme spolu se zřizovatelem uvažovali a snažili se nalézt případné náhradní prostory, ale vzhledem k výše uvedenému žádný nesplňuje normy a zákonné požadavky.

Informace o zajištění náhradní péče o děti:

Na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, mají zákonní zástupci možnost dočasně umístit své dítě do dětské skupiny. Toto dočasné umístění si zařizují zákonní zástupci sami. V Dobříši je k dispozici tato možnost: Soukromá školka čtrnáctka, Fričova 1240, www.skolka-14.cz.

Na zprovoznění tříd se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení.

Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání budou v nejbližších dnech připraveny materiály k distanční výuce.

Jitka Krejčová, zástupce ředitele školy

Skip to content