4. 2. 2021

Zápis do základních škol v Dobříši se koná v dubnu 2021

2. ZŠ Dobříš: 15. dubna a 16. dubna od 13:30 do 16:30

ZŠ Lidická Dobříš: 15. dubna a 16. dubna od 13:30 do 16:30

  1. ZŠ Dobříš: 16. dubna od 13:30 do 16:30 a 17. dubna od 9:00 do 12:00

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Dostaví se i děti které měly odklad nebo o něj budou nyní žádat. Žádost o odklad ŠD je třeba doložit doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a lékařem.

Více informací na webových stránkách Základních škol.

Skip to content