6. 4. 2021

Od pondělí 12.dubna bude na základě nařízení vlády mateřská škola otevřena v omezeném provozu, a to pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a pro děti zaměstnanců vybraných profesí.

Vybrané profese

Děti se budou před vstupem do mateřské školy pravidelně 2 x týdně testovat. Testy budou provádět   dospělé osoby, které musí  děti  do školy přivádět  – zákonný zástupce, osoba pověřená zákonným zástupcem . Testování bude probíhat  za asistence zaměstnance školy. Dospělá osoba, která bude dítě do MŠ doprovázet, musí počkat 15 minut na výsledek testu – počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou.

Pokud bude test negativní, může dítě do MŠ.

Při pozitivním testu dítě nesmí do MŠ a dospělá osoba si dítě odvádí domů a řeší s lékařem.

V této době nemohou do MŠ děti doprovázet sourozenci.

Děti budou rozděleny do menších skupin.

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že vše společně zvládneme a v brzké době se mateřská škola otevře pro všechny děti.

Informace pro rodiče – testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Video testování:https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Testování diagram:Testovani diagram

 

Nárok na ošetřovné – mladší děti:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Skip to content