9. 11. 2021

Výchovně vzdělávací program pro předškolní děti pořádaný Centrem ekologické výchovy Ochrany fauny ČR, Hrachov se z organizačních důvodů 2.12. 2021 nekoná. Náhradní termín zatím nebyl určen.

Skip to content