Aktivity školy

Naše aktivity

 • Polodenní i celodenní výlety
 • Plavecký výcvik
 • Účast na výtvarných soutěžích
 • Kroužek angličtiny
 • Výtvarný a hudební  kroužek
 • Návštěva divadelních představení
 • Kulturní akce ve škole
 • Vystoupení pro seniory, vítání občánků
 • Sběr druhotných surovin
 • Mikulášské a vánoční nadílky, velikonoční oslavy, oslavy Dne matek, Dne dětí, posezení pro rodiče v průběhu roku, soutěže, karnevaly
 • Zahradní slavnosti
 • Návštěvy knihovny, spolupráce se základními školami
Skip to content