Vize a záměr školy

  • Home
  • Vize a záměr školy

Naše vize

Při práci v naší Mateřské škole vycházíme z poznatků, že první roky v životě dětí jsou velmi senzitivní. Vše, co dítě v tomto věku prožije, a ze svého okolního světa převezme je trvalé a všechny tyto základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní. Smysluplné prožití tohoto období má význam pro jeho celý život Naše škola, tak vedle rodiny (která má úlohu základní a nezastupitelnou), představuje možnost, jak rodinnou výchovu doplnit, jak pomoci zajistit ve spolupráci s ní dítěti mnohostrannost a přiměřenost podnětů. U dětí se zaměřujeme na všestranný rozvoj. Vytváříme jim takové podmínky, abychom je rozvíjely a motivovaly k dalšímu poznávání a učení. Usilujeme, aby před vstupem do ZŠ dosáhly optimálního osobního rozvoje a přechod do ZŠ byl plynulým a přirozeným pokračováním v jejich životě.

Naším cílem je všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, vytvoření příjemného a pohodového prostředí. Chceme, aby děti přicházely do MŠ rády a těšily se na každý den.

Skip to content