Projekty školy

Projekt ” Bezvadná řeč”

Naše paní učitelky se účastní grantového projektu „Bezvadná řeč“, čímž získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči, a budou tak moci pomáhat našim dětem/žákům s tímto znevýhodněním.
 
Realizátor: Služba škole MB
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.48/02.0036
 
Cíl projektu: Realizovat pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ kurz Bezvadná řeč. Účastníci projektu získají kompetence potřebné pro činnost v oblasti prevence vad řeči a nápravy řeči a následně budou moci pomáhat dětem a žákům s tímto znevýhodněním.
 

Více informací o projektu na http://www.sskolemb.cz/ucitele/bezvadna-rec-grantovy-projekt-cz-1-07-1-3-48-02-0036/

Operační program – Šablony II.

Operační program – Výzkum, vývoj, vzdělávání – Šablony II.

Projekt „Osvícený Buddha“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011890

Cíle výzvy Šablony II:

  • Personální podpora (školní asistent)
  • Podpora nových metod ve výuce
  • Výuka cizích jazyků
  • Rozvoj dovedností v ICT
  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
  • Spolupráce s rodiči a veřejností
  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Ve školním roce 2015/2016 byla mateřské škole poskytnuta dotace MŠMT v rámci rozvojového programu

“Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání” (č.j.: MŠMT – 23534/2015).

Přidělené finanční prostředky ve výši 50 000Kč škola investovala do  pomůcek, her, vzdělávacího programu, PC a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti logopedie.

Cvičíme se zvířátky

Mateřská škola se již čtvrtým rokem zapojuje do projektu Se Sokolem  do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností.  Děti se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást života. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Při rozvoji pohybových aktivit spolupracujeme se Základní školou Dobříš v Lidické ulici, která nám poskytuje tělocvičnu.

Projekt je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí.

Skip to content