Předškoláci

Zápis do základních škol v Dobříši se koná v dubnu – informace v aktualitách ze dne 4.2.2021

Vážení rodiče, pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, oznamte tuto skutečnost mateřské škole. Děkujeme za spolupráci.

Co má zvládat předškolák

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do školy

Jak poznáte, zda je vaše dítě zralé na školu? Jediným kritériem rozhodně není jeho věk, nýbrž jeho dovednosti ve fyzické, psychické, emociální a sociální oblasti.

Co by mělo dítě před nástupem do školy zvládat?

Jemná motorika a grafomotorika

Patří sem mimo jiné správné držení tužky, dítě by mělo umět nakreslit základní tvary jako kruh, trojúhelník a čtverec, rovnou čáru, šneka, vlnovku… Mělo by umět stříhat nůžkami a lepit věci k sobě.

Pohybová zralost

Dítě by mělo umět skákat po jedné noze, přes švihadlo, házet a chytat míč, udržet rovnováhu. Jedním z testů fyzické zralosti je to, zda si dítě rukou nataženou přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně.

Sebeobsluha

Dítě se musí umět samo oblékat a svlékat, zavázat si tkaničky, zapínat zipy i knoflíky nebo používat příbor. Nezbytné jsou také správné hygienické návyky.

Základy společenského chování

Dítě musí umět zdravit, děkovat, o něco požádat a vykat dospělým.

Orientace

Dítě by mělo znát, která je pravá a levá ruka, kde je nahoře a dole. Psycholog v pedagogicko-psychologické poradně bude hodnotit, zda dítě nemá problémy s obrázky obrácenými podle vertikální i horizontální osy (aby bylo později schopné rozlišovat například písmena „p“ a „b“).

Sluchové dovednosti

Dítě by mělo umět rozeznávat jednotlivá slova ve větě a slabiky ve slově, zároveň cítit rytmus – například umět vytleskávat říkanku.

Před nástupem do první třídy by dítě mělo umět vyslovit všechny hlásky (jedinou výjimkou jsou „r“ a „ř“ – ráčkování bývá tolerováno a většinou se nepovažuje za důvod k odkladu). Vydejte se proto k logopedovi, pokud vaše dítě špatně mluví, drmolí, spojuje slova a některé hlásky mu dělají potíže. 

Základní znalosti

Dítě musí znát své jméno a příjmení, věk a adresu, na které bydlí. Mělo by umět recitovat básničku a odvyprávět krátký příběh, nemělo by si plést základní pojmy jako včera/zítra. Samozřejmostí je znalost barev.

V neposlední řadě je kritériem i psychická a citová zralost dítěte. Dítě by nemělo být „závislé“ na mamince, nemělo by se přehnaně stydět, mělo by umět komunikovat s ostatními, mělo by umět zvládat vypjaté situace (nereagovat výbušně), umět přijmout neúspěch, podřizovat se autoritě.

Jak dítě na školu připravovat?

V předškolním věku je důležité, aby rodiče s dítětem hodně mluvili – povídejte si, vyprávějte, čtěte knížky. Odpovídejte na zvídavé otázky, učte dítě hrou. Dobrým tipem jsou hry na rozvoj zrakového vnímání a paměti, jako je pexeso, puzzle, Kimovy hry a další. Veďte dítě k samostatnosti ve všech oblastech – od oblékání, přes jídlo a další sebeobsluhu, až po vlastní názory.

Výše uvedený seznam dovedností berte orientačně – každé dítě je jiné, a pokud si zatím nemůžete odškrtnout všechny tyto položky, automaticky to neznamená, že ho do školy nevezmou. Navíc od dubna, kdy probíhají zápisy, do září pak máte ještě dostatek času na to se některé nezbytnosti doučit.

Zdroj: https://www.skolnisvet.cz/

Desatero předškoláka

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU(PDF)

Příprava na školu

Vážení rodiče, níže uvedené odkazy Vám nabízíme jako inspiraci při domácím vzdělávání dětí.

Angličtina:

https://www.wattsenglish.cz/   

Na výukovém portálu MyWow! je pro všechny NOVĚ REGISTROVANÉ uživatele zpřístupněn na 30 dní od dne registrace veškerý video materiál ZDARMA. Pokud ještě účet nemáte, založte si ho. Pokud už účet na MyWow! máte, založte si NOVÝ na jiný email, aby se Vám všechna videa všech barev otevřela. Váš původní účet s Vaší barvou Vám samozřejmě nadále zůstává

Opakovací videa:

Opakovací videa – YouTube

Další hry a písničky:

Další hry – YouTube

Další písničky – YouTube

Čteme:

https://protiviru.knihovny.cz/deti.html

Ostatní:

https://www.detskestranky.cz/

http://www.kamaradske-hry.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci

http://www.predskolaci.cz/

https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm

https://edu.ceskatelevize.cz/

Mytí rukou:

Mytí rukou – YouTube

www.zpivanisvladkou.cz

Dopravní výchova:

Dopravní výchova – bezpecnecesty.cz

Užitečné odkazy

Pedagogicko psychologická poradna Příbram

http://www.pppstredoceska.cz

telefon: 318 624 085,   733 640 081

e mail: pribram@pppsk.cz

Logopedie Dobříš

Mgr. Jana Kopalová

telefon: 318 521 750

Skip to content