Okolí a historie

  • Home
  • Okolí a historie

Z naší historie

2.MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBŘÍŠ je předškolní zařízení s dlouholetou tradicí. Škola je v provozu od 1.6. 1967, v roce 2017 oslavila 50. výročí. Dříve byla závodním zařízením místních Rukavičkářských závodů. V současné době je zřizovatelem město Dobříš. Od 1.7. 2001 je samostatným právním subjektem, statutárním orgánem školy je ředitelka – Růžena Chovanečková.

Škola se nachází téměř v centru města – nedaleko náměstí, přesto je v klidném a bezhlučném prostředí. Její dobré umístění umožňuje využívat veškerých výhod města, ale zároveň nejsme ochuzeni o dostupnost přírodního prostředí – lesu Bzdinka, rybníku Papež, zámeckého parku. Pro rodiče našich dětí je výhodou blízké autobusové spojení i možnost krátkodobého parkování před MŠ.

Více o nás – podmínky školy

Škola je pětitřídní, s celkovou kapacitou 120 dětí.

Budova školy je dvoupatrová. V přízemí se nacházejí dvě třídy s dětmi věkově heterogenními – zpravidla mladšími od 3 do 5 let.

V patře jsou umístěny třídy s dětmi věkově homogenními – předškolního věku 5 až 6 let a děti, kterým byl doporučen odklad školní docházky. Pátá třída, která byla nově otevřena 1.9.2011 je součástí hospodářského pavilonu školy. Jednotlivé třídy mají své vlastní šatny a sociální zařízení. V šatnách i umývárnách má každý vyhrazen svůj prostor pro osobní věci a potřeby. Na třídy bezprostředně navazují moderně vybavené kuchyňky pro výdej jídel a ložnice. Mateřská škola je slunná, s dostatkem denního světla. Všechny třídy jsou směřovány do školní zahrady. Máme přiměřeně velké prostory vybavené dětským nábytkem, základním tělocvičným nářadím a náčiním. Hračky a pomůcky průběžně doplňujeme dle finančních možností, aby odpovídaly moderním trendům vzdělávání.

Okolí školy

Škola je obklopena vlastní oplocenou rozlehlou zahradou, s množstvím vzrostlých stromů i okrasné zeleně. Pro děti je ideálním prostorem pro rozvoj pohybových aktivit. Každá třída využívá vlastní pískoviště, která jsou zabezpečena ochrannými sítěmi proti znečištění. Děti mají k dispozici dřevěné altány, domky, lavice a stoly, které využívají při tvořivých hrách. K pohybovým aktivitám dobře slouží prolézačky a nově iinstalované celokovové herní prvky loď a vlak. Na zahradě je k dispozici umývárna s toaletami. Zahradu využíváme v průběhu dopoledních i odpoledních aktivit dětí.

Skip to content