Úřední deska

Informace o škole

Název: 2. mateřská škola Dobříš

Adresa: Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš

Zřizovatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119

Právní subjekt: Příspěvková organizace        70 90 95 21

Bankovní účet: 5811791339/0800 – Česká spořitelna Dobříš 

Statutárním orgánem ředitel školy: Růžena Chovanečková

Zástupce ředitele školy:  Jitka Krejčová

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace_ final (Docx)

Povinně zveřejňované informace_ final (Pdf)

Výroční zprávy

Rok 2021

Výroční zpráva_poskytování informací_2021 (Docx)

Výroční zpráva_ poskytování informací_2021 (Pdf)

Rok 2022

Výroční zpráva_poskytování informací_2022 (Docx)

Výroční zpráva_poskytování informací_2022 (Pdf)

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Ing. Igor Prosecký
Kontaktní údaje:
poverenec.oou@i3c.cz, telefon: 543 214 714

Informační-memorandum (ke stažení v PDF)

Rozpočty školy

Rok 2022

Návrh rozpočtu 2022     (PDF)

Návrh rozpočtu 2022    (XLSX)

Schválený rozpočet 2022   (PDF)

Schválený rozpočet 2022   (XLSX)

Rok 2023    

Návrh rozpočtu školy_ 2023 (PDF)

Návrh rozpočtu školy_ 2023 (XLX)

Schválený rozpočet školy_ 2023 (PDF)

Schválený rozpočet školy_ 2023 (XLX)

Střednědobé rozpočty školy

Rok 2023-2024

Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024   (pdf)

Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024    (xlsx)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024  (pdf)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024   (xlsx)

Rok 2024-2025

Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2025    (xlsx)

Návrh střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2025     (pdf)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu_2024-2025  (pdf)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu_2024-2025 (xlsx)

Historie rozpočtů je zveřejněna na webových stránkách Města Dobříš.

Skip to content