Úřední deska

Informace o škole

Název: 2. mateřská škola Dobříš

Adresa: Přemyslova 1034, 263 01 Dobříš

Zřizovatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119

Právní subjekt: Příspěvková organizace        70 90 95 21

Bankovní účet:

5811791339/0800 – Česká spořitelna Dobříš 

156803619/0600 – Moneta Money Bank

Statutárním orgánem ředitel školy: Růžena Chovanečková

Zástupce ředitele školy:  Jitka Krejčová

Povinně zveřejňované informace

Výroční zprávy

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023 (zveřejněno 8.1. 2023)

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):
Ing. Igor Prosecký
Kontaktní údaje:
poverenec.oou@i3c.cz, telefon: 543 214 714

Informační-memorandum (ke stažení v PDF)

Rozpočty školy

Rok 2022

Rok 2023    

Rok 2024

 

Střednědobé rozpočty školy

Rok 2023-2024

Rok 2024-2025

Rok 2025-2026

Historie rozpočtů je zveřejněna na webových stránkách Města Dobříš.

Dokumenty školy

Zřizovací listina

Zřizovací listina – platnost do 14.9. 2023

Zřizovací listina – platnost od 15.9. 2023

Školní řád   27.8. 2023

Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9. 2024 (18.6. 2024)

Výjimka z počtu dětí (18.6. 2024)

 
 
Skip to content