Zápis do MŠ

Zápis informace

Zápis do 2. mateřské školy Dobříš na školní rok 2021/2022 se konal 5. května 2021

Při zápisu se předává/předkládá:

  • vyplněná žádost o přijetí potvrzená lékařem ( ke stažení – záložka Dokumenty)
  • k ověření – rodný list dítěte, OP zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte – pokud není totožný s trvalým pobytem  zákonného zástupce

Žádost o přijetí je také možné si  vyzvednout u vchodu do areálu MŠ – plastové desky.

Způsob zápisu bude probíhat na základě epidemiologické situace.

Na telefonním čísle 318 521 044 si objednejte čas, kdy 5.5. 2021 přijdete k zápisu. Registrací zamezíme koncentraci osob v prostorách školy.

K zápisu můžete přijít i bez předchozí rezervace, budete půběžně zařazeni.

K zápisu může přijít pouze jeden zákonný zástupce.

Vstup do areálu školy je možný pouze s respirátorem FFP2. Dodržujte epidemiologická opatření.

Pokud se nebudete moci v uvedeném termínu dostavit k zápisu /nemoc, karanténa/ kontaktujte nás na výše uvedeném telefonu nejpozději 5.5. 2021 do 12:00.

K zápisu si přineste vlastní propisovací tužku.

Děkujeme za spolupráci.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 2. mateřské školy Dobříš, paní Růžena Chovanečková, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 2. mateřské škole Dobříš.

1.  Povinné vzdělávání

Přednostně budou v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona přijaty děti v posledním roce před zahájením školní docházky (děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016), nebo děti s odkladem školní docházky.

2. Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce.

Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu
(§ 34 odst. 5 školského zákona).

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

Kritérium

Rozdělení podle věku

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

V Dobříši a smluvní obci

5

 

Ostatní

3

Věk dítěte

3 roky 

nar. od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

1

 

3 roky

nar. od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

2

 

4 roky

 nar. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

3

 

5 let

nar. od 1. 9. 2016 do 31. 8.2017

4

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet

dle data narození dětí – od nejstarších k nejmladším.

Kritéria jsou platná pro zápis do 2. mateřské školy Dobříš v měsíci květnu 2021.

Děti se přijímají od školního roku 2021/2022.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

dne 5. 5. 2021 od 13:00 do 17:00 v ředitelně školy.

V Dobříši dne: 19. 2. 2021 (Č.j.: 2/2021)

Chovanečková Růžena
ředitelka školy

Smluvní obce: Čím, Daleké Dušníky, Drhovy, Chotilsko, Kytín, Rybníky, Svaté Pole, Velký Chlumec, Voznice, Županovice

Žádost o přijetí je možné si  vyzvednout u vchodu do areálu MŠ – plastové desky.

Žádost je  dostupná ke stažení na stránkách školy – sekce dokumenty.

Skip to content