Zápis do MŠ

Zápis informace

Zápis do 2. mateřské školy Dobříš na školní rok 2021/2022 se bude konat 5. května 2021 od 13:00 do 17:00 v budově školy.

Při zápisu se předává/předkládá:

  • vyplněná žádost o přijetí potvrzená lékařem ( ke stažení – záložka Dokumenty)
  • k ověření – rodný list dítěte, OP zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte – pokud není totožný s trvalým pobytem  zákonného zástupce

Žádost o přijetí je také možné si  vyzvednout u vchodu do areálu MŠ – plastové desky.

Způsob zápisu bude probíhat na základě epidemiologické situace.

Na telefonním čísle 318 521 044 si objednejte čas, kdy 5.5. 2021 přijdete k zápisu. Registrací zamezíme koncentraci osob v prostorách školy.

K zápisu můžete přijít i bez předchozí rezervace, budete půběžně zařazeni.

K zápisu může přijít pouze jeden zákonný zástupce.

Vstup do areálu školy je možný pouze s respirátorem FFP2. Dodržujte epidemiologická opatření.

Pokud se nebudete moci v uvedeném termínu dostavit k zápisu /nemoc, karanténa/ kontaktujte nás na výše uvedeném telefonu nejpozději 5.5. 2021 do 12:00.

K zápisu si přineste vlastní propisovací tužku.

Děkujeme za spolupráci.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 2. mateřské školy Dobříš, paní Růžena Chovanečková, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 2. mateřské škole Dobříš.

1.  Povinné vzdělávání

Přednostně budou v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona přijaty děti v posledním roce před zahájením školní docházky (děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016), nebo děti s odkladem školní docházky.

2. Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce.

Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu
(§ 34 odst. 5 školského zákona).

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

Kritérium

Rozdělení podle věku

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

V Dobříši a smluvní obci

5

 

Ostatní

3

Věk dítěte

3 roky 

nar. od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019

1

 

3 roky

nar. od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018

2

 

4 roky

 nar. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

3

 

5 let

nar. od 1. 9. 2016 do 31. 8.2017

4

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet

dle data narození dětí – od nejstarších k nejmladším.

Kritéria jsou platná pro zápis do 2. mateřské školy Dobříš v měsíci květnu 2021.

Děti se přijímají od školního roku 2021/2022.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

dne 5. 5. 2021 od 13:00 do 17:00 v ředitelně školy.

V Dobříši dne: 19. 2. 2021 (Č.j.: 2/2021)

Chovanečková Růžena
ředitelka školy

Smluvní obce: Čím, Daleké Dušníky, Drhovy, Chotilsko, Kytín, Rybníky, Svaté Pole, Velký Chlumec, Voznice, Županovice

Žádost o přijetí je možné si  vyzvednout u vchodu do areálu MŠ – plastové desky.

Žádost je  dostupná ke stažení na stránkách školy – sekce dokumenty.

Dokumenty

Zadost_o_prijeti_2021_i3c(PDF)

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu přijímacího řízení do 2. mateřské školy Dobříš na školní rok 2021/2022

 

Počet přijatých dětí –  43

 

Přijatí – dle registračních čísel

1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67

 

Nepřijatí – dle registračních čísel

3, 26, 38, 41, 47, 49, 51, 55, 56, 64,

 

Zastavené správní řízení ve 2. MŠ Dobříš

5, 8, 15, 22, 23, 27, 30, 39, 43, 48, 52, 62, 65, 66

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
ke vzdělávání za oznámená.

 

                                                                                                           Růžena Chovanečková

                                                                                                           ředitelka školy

 

Zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Sejmuto dne:

 Rozhodnutí budou připravena k osobnímu vyzvednutí od 20 5. 2021 v MŠ.

Děkujeme za spolupráci.


Informační schůzka pro nově přijaté se bude konat 10.6. 2021 od 15:00 hodin.

Vstup do budovy školy s respirátorem. Na základě epidemiologické situace žádáme o účast pouze jednoho zástupce, bez dětí.

Na setkání se těší Růžena Chovanečková – ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců

Skip to content