Zápis do MŠ

Informativní schůzka pro rodiče nově přijímaných dětí se bude konat v mateřské škole ve čtvrtek 9.6.2022 od 15:00hod..

 

Výsledky zápisu

přijímacího řízení ze dne 5. 5. 2022

Počet přijatých dětí 38

Přijatí – registrační číslo:

1, 3, 4, 7, 8, 12, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 69, 70, 71, 76, 82, 85, 88.

Nepřijatí – registrační číslo:

2, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 33, 37, 38, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 65, 66, 68, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 89.

Zpětvzetí žádostí – registrační číslo:

5, 6, 9, 11, 14, 16, 28, 29, 35, 45, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 73, 74, 75, 83, 86, 87.

Datum zveřejnění: 18. 5. 2022                                                          Růžena Chovanečková

                                                                                                                  ředitelka školy

Rozhodnutí jsou připravena k osobnímu vyzvednutí ve 2.  mateřské škole Dobříš ve dnech
19. 5. a 20. 5. 2022 v době od 7:00 do 14:00hod.

 
Zápis ukrajinských dětí do 2. mateřské školy Dobříš od školního roku 2022/2023

 Zápis ukrajinských dětí do MŠ od školního roku 2022/2023 se bude konat
 dne  2. 6. 2022 od 13,00 do 16,00 hodin ve 2. mateřské škole Dobříš

Відбудеться зарахування українських дітей до садочка на 2022/2023 навчальний рік
2 червня 2022 року з 13,00 до 16,.00 у дитячому садку 2. mateřská škola Dobříš.

Будь ласка, візьміть з собою:
· візу на перебування більше 90 днів в Чеській Республіці,
· документ (паспорт) законного представника
· і (при наявності) свідоцтво про народження дитини –  документ (паспорт)

Також необхідно пред’явити довідку від дитячого лікаря в ЧР про вакцинацію дитини
 (за винятком дітей, які отримують обов’язкову дошкільну освіту).

Ми приймаємо дітей з району, в якому знаходиться школа

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ
В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

посібник-для-батьків-український-фінал_22.-3.-2022

 

 

Zápis informace

Zápis do 2. mateřské školy Dobříš na školní rok 2022/2023 se bude konat 5. května 2022 od 13:00 do 17:00hodin.

Při zápisu se předává/předkládá:

  • vyplněná žádost o přijetí potvrzená lékařem ( ke stažení – záložka Dokumenty)
  • k ověření – rodný list dítěte, OP zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte – pokud není totožný s trvalým pobytem  zákonného zástupce

Žádost o přijetí je možné si v tištěné podobě  vyzvednout od 4. 4. 2022 u vchodu do areálu MŠ – plastové desky.

Děkujeme za spolupráci.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 2. mateřské školy Dobříš, paní Růžena Chovanečková, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve 2. mateřské škole Dobříš.

1.  Povinné vzdělávání

Přednostně budou v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona přijaty děti v posledním roce před zahájením školní docházky (děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017), nebo děti s odkladem školní docházky.

2. Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce.

Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu
(§ 34 odst. 5 školského zákona).

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

Kritérium

Rozdělení podle věku

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

V Dobříši a smluvní obci

5

 

Ostatní

3

Věk dítěte

3 roky 

nar. od 1. 1.2020 do 31.8.2020

1

 

3 roky

nar. od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019

2

 

4 roky

 nar. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

3

 

5 let

nar. od 1. 9. 2017 do 31. 8.2018

4

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet

dle data narození dětí – od nejstarších k nejmladším.

Kritéria jsou platná pro zápis do 2. mateřské školy Dobříš v měsíci květnu 2022.

Děti se přijímají od školního roku 2022/2023.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

dne 5. 5. 2022 od 13:00 do 17:00 v mateřské škole.

V Dobříši dne: 11. 2. 2022 (Č.j.: 6/2022)

Chovanečková Růžena
ředitelka školy

Smluvní obce: Čím, Daleké Dušníky, Drhovy, Chotilsko, Kytín, Rybníky, Svaté Pole, Velký Chlumec, Voznice, Županovice

Žádost o přijetí je možné si  vyzvednout u vchodu do areálu MŠ – plastové desky.

Žádost je  dostupná ke stažení na stránkách školy – sekce dokumenty.

Dokumenty

Žádost o přijetí 2.6. 2022

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky

Žádost o přijetí

Žádost o přijetí 2022-2023

 

V


Skip to content