Organizace vzdělávání

  • Home
  • Organizace vzdělávání

I přes časovou uvolněnost dodržujeme v mateřské škole denní rytmus. Ten je pružný a flexibilní, umožňuje organizaci činností
v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Učitelky volí skladbu činností s ohledem na biologické procesy, střídají aktivity dětí s relaxací. Časy u obvyklého denního programu jsou orientační, s ohledem na dobu pobytu venku. Pevně je stanovena doba jídla.

6:15 – 8:00Scházení dětí do MŠ – individuální příchod možný
6:30 – 8:45Spontánní hry, výchovné činnosti, řízené činnosti, zdravotně zaměřená cvičení – denně
8:45 – 9:00Dopolední svačina
9:00 – 9:45Spontánní činnosti, výchovné činnosti, řízené činnosti, pohybové aktivity
9:45 – 11:45Pobyt venku
11:45 – 12:15Oběd, možnost odchodu dětí po obědě z MŠ
12:15 – 14:15Odpočinek na lehátku, klidové aktivity
14:15Odpolední svačina
14:15 – 17:15Odpolední aktivity, rozcházení dětí

Provoz školy je denně: 6:15 – 17:15.  Rodiče mohou přivádět děti do MŠ podle svých možností. Denně jsou do programu zařazovány pohybové aktivity. Na pobyt venku děti odcházejí za každého počasí, vždy s ohledem na okamžitý stav povětrnostních vlivů. Mimořádné události zpravidla organizujeme v rámci dopoledních nebo celodenních činností – divadla, koncerty, návštěvy knihovny atd.

Skip to content