Platby v MŠ

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Předškolní děti v posledním roce před zahájením školní docházky školné neplatí.

Se změnou vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění se od 1. 2. 2023 mění výše stravného. 

V Dobříši dne 19.1. 2023

Školné420 Kč/měs.
Stravování – děti 3-6 let50 Kč/den
Stravování – děti 6+52 Kč/den

Školné a poplatky za stravu se hradí bezhotovostně na účet školy formou inkasa, vyjímečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Vedoucí školní jídelny – Alena Hartmanová

e mail: jidelna2ms1034@seznam.cz

Číslo účtu

5811791339/0800 - Česká spořitelna Dobříš
Skip to content