Platby v MŠ

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Předškolní děti v posledním roce před zahájením školní docházky školné neplatí.

Z důvodu zvyšování cen potravin se od 1.10. 2022 mění výše stravného (vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování)

stravné pro děti 3-6 let : 44Kč

stravné pro děti 6 -7 let: 46 Kč

V Dobříši dne 23.9. 2022

Školné420 Kč/měs.
Stravování – děti 3-6 let42 Kč/den
Stravování – děti 6+44 Kč/den

Školné a poplatky za stravu se hradí bezhotovostně na účet školy formou inkasa, vyjímečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Vedoucí školní jídelny – Alena Hartmanová

e mail: jidelna2ms1034@seznam.cz

Číslo účtu

5811791339/0800 - Česká spořitelna Dobříš
Skip to content