Platby v MŠ

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Předškolní děti v posledním roce před zahájením školní docházky školné neplatí.

Školné500 Kč/měs.
Stravování – děti 3-6 let50 Kč/den
Stravování – děti 6+52 Kč/den

Školné a poplatky za stravu se hradí bezhotovostně na účet školy formou inkasa, výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Vedoucí školní jídelny – Alena Hartmanová

e mail: jidelna2ms1034@seznam.cz

Stanovení školného na rok 2024/2025

Na základě usnesení č.4/50/2024/RM ze dne 3.6. 2024  je školné  pro školní rok 2024/2025 stanoveno  na  550,-Kč za měsíc.

Publikováno 7.6. 2024

Číslo účtu

5811791339/0800 - Česká spořitelna Dobříš
Skip to content