Platby v MŠ

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Předškolní děti v posledním roce před zahájením školní docházky školné neplatí.

Se změnou vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění se od 1. 2. 2023 mění výše stravného. 

V Dobříši dne 19.1. 2023

Školné500 Kč/měs.
Stravování – děti 3-6 let50 Kč/den
Stravování – děti 6+52 Kč/den

Školné a poplatky za stravu se hradí bezhotovostně na účet školy formou inkasa, výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Vedoucí školní jídelny – Alena Hartmanová

e mail: jidelna2ms1034@seznam.cz

Stanovení školného na rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 je školné stanoveno po dohodě se zřizovatelem na 500,-Kč za měsíc. (10.4. 2023)

Číslo účtu

5811791339/0800 - Česká spořitelna Dobříš
Skip to content