Platby v MŠ

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Předškolní děti v posledním roce před zahájením školní docházky školné neplatí.

Školné420 Kč/měs.
Stravování – děti 3-6 let39 Kč/den
Stravování – děti 6+41 Kč/den

Školné a poplatky za stravu se hradí bezhotovostně na účet školy formou inkasa, vyjímečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny.

Číslo účtu

5811791339/0800 - Česká spořitelna Dobříš
Skip to content